En vergeet het bloemetje voor op tafel niet

  • 20 Jul 2024
En vergeet het bloemetje voor op tafel niet

Alle percelen op het terrein zijn omrand door prachtige bloemenranden. Deze randen zorgen er voor dat er geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater komen. Ook zijn de bloemenranden zeer functioneel bij de luizenbestrijding. De natuurlijke vijanden van de luizen houden zich schuil in de bloemenranden en zwermen uit over het perceel op zoek naar luizen. Zodoende hoeft boer Martin geen milieubelastende middelen te gebruiken om de luizen te bestrijden.

In de bloemenranden staan meerdere bijenkasten. De honing is te koop in de kraam.